GGD’en zoeken artsen en coassistenten voor de bestrijding van coronavirus

Foto: pixabay

De GGD’en spelen een belangrijke rol spelen in de bestrijding van het nieuwe coronavirus in Nederland. GGD’en in de regio’s Kennemerland, Haaglanden en drie GGD’en in Noord-Brabant zijn op zoek naar naar (basis)artsen en coassistenten voor diverse werkzaamheden.

GGD’en werken nauw samen met huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria in de regio. De GGD’en geven informatie en advies aan (huis)artsen, burgers en andere belanghebbenden in de regio, nemen testen af bij patiënten met een verdenking van een besmetting, brengen in kaart met wie de patiënt contact heeft gehad en monitoren de gezondheid van mensen die besmet zijn met het coronavirus tot zij beter zijn.

Lees hieronder de oproep van de verschillende GGD’en.

GGD Kennemerland

Zoekt: Artsen en coassistenten
Locatie: Bij voorkeur op locatie in Haarlem
Wanneer: Zo snel mogelijk
Soort werk: Contactonderzoek, Frontoffice callcenter
Contact en aanmelden: Marlous van Wolferen ([email protected])

GGD Haaglanden

Zoekt: Artsen, waaronder basisartsen
Locatie: Bij voorkeur op locatie in Den Haag
Wanneer: Zo snel mogelijk
Soort werk: Bemensing van het callcenter voor het beantwoorden van algemene vragen, burgers met klachten en collegiaal overleg en voor bemonstering.
Contact en aanmelden:[email protected], [email protected], [email protected]
Bijzonderheden: De GGD overweegt om in shifts te gaan werken waardoor er een dag- en avondploeg (tot circa 22.00 uur) wordt ingericht. Enige bereidheid om ook ’s avonds te werken wordt gewaardeerd.

3 GGD’en in Noord-Brabant

Zoeken: Artsen IZB, M&G en Jeugdartsen en overig BIG-geregistreerd medisch personeel
Locatie: Op locatie in de regio Noord-Brabant (Breda, Eindhoven, Den Bosch)
Wanneer: Zo spoedig mogelijk
Soort werk: Ondersteuning op de processen, contactonderzoek, monitoring en bemonstering (zowel bij mensen thuis, in zorginstellingen (VVT) als in een daartoe in te richten locatie).
Contact en aanmelden: [email protected]

 

Bron: LAD