Hoe positief is jouw gezondheid?

Foto: To Local

Een lang en gelukkig leven, wie wil dat nu niet? Voor de een betekent dit: veel tijd doorbrengen met familie en vrienden. Anderen hechten waarde aan een leuke baan, een eigen huis, hobby’s zoals de natuur intrekken. En natuurlijk geld om leuke dingen te doen. Maar één ding is voor iedereen belangrijk: onze gezondheid.

Gezondheid betekent veel meer dan ziek of gezond zijn. In de nieuwste definitie is gezondheid omschreven als ‘het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in ons leven om te gaan’. Ook is het belangrijk om zoveel mogelijk zelf je keuzes te maken: wat vind jij belangrijk?

Doe de test

Dit nieuwe gezondheidsidee heet: Positieve Gezondheid. Zorg en Zekerheid, de zorgverzekeraar bij jou in de buurt, is groot voorstander van dit nieuwe idee. Waarom? Omdat je behoeften centraal staan en niet je ziekte of beperking.

Wil je ook aan de slag met Positieve Gezondheid? Doe dan te test via https://positievegezondheidsmeting.nl/ en kijk op welke van de zes onderdelen jij nog kunt groeien:

  1. Als eerste beantwoord je vragen over je lichamelijke gezondheid.
  2. Er zijn ook vragen die ingaan op je mentale en
  3. spirituele beleving: accepteer je je lichaam en je mogelijke kwalen? Heb je het gevoel voldoende controle te hebben over je leven? Ervaar je het als zinvol? Waar kun je van genieten?
  4. Heb je leuke sociale contacten en een rol in de maatschappij?
  5. Hoe omschrijf je je eigen dagelijkse functioneren en je
  6. kwaliteit van leven? Heb je een fijn huis, een leuke baan, is er voldoende geld om leuke dingen te doen?

Zorg en Zekerheid werkt in Amstelveen actief aan de positieve gezondheid van alle inwoners. Zo maken wij het samen met je huisarts mogelijk om het positieve gezondheidsgesprek te voeren. En kan je huisarts welzijn op recept voorschrijven. Geen pillen of een verwijzing naar een specialist, maar een advies om bijvoorbeeld meer te bewegen, vrijwilligerswerk te doen of iets nieuws te leren. Daarnaast investeren wij met initiatieven als Gezond Natuur Wandelen en Fietsmaatjes in de positieve gezondheid van de regio. In onze aanvullende verzekeringen vind je verder een gezond aanbod aan preventieve cursussen. En trainingen die je leren omgaan met je aandoening.

Meer weten? Kijk op zorgenzekerheid.nl

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Zorg & Zekerheid en ToLocal (advertentie).