Gelijke kansen VO Amsterdam voor kinderen uit randgemeenten

Foto:
Teken tegen het voornemen van het OSVO om Amsterdamse kinderen voorrang te geven in het VO Loting & Matchingsysteem t.o.v. kinderen uit de randgemeenten. Deze kinderen zijn voor VO aangewezen op Amsterdam aangezien er zich binnen hun eigen gemeentegrenzen geen of nauwelijks VO bevindt en zullen hierdoor enorm benadeeld worden! Deel 1 van de petitie is 9/9 verstuurd naar wethouder van onderwijs mw. Moorman. Maar blijf tekenen! Maandag 14 september wordt deze kwestie tijdens het ALV van het OSVO besproken en dienen we deel 2 in! Er zijn nu 2.998 ondertekeningen

Wij, Ouders van (toekomstige) groep-8-ers uit een randgemeente van Amsterdam, constateren;

  • dat er door het OSVO serieus overwogen wordt om Amsterdamse kinderen voorrang te geven bij de toelating in het voortgezet onderwijs op kinderen uit de randgemeenten
  • zo kan het OSVO zoveel mogelijk Amsterdamse kinderen plaatsen op de school van hun eerste keuze.
  • De kansen voor kinderen uit de randgemeenten worden hierdoor echter juist enorm verkleind!
  • Ouders maken zich grote zorgen maken of hun kinderen nog wel een eerlijke kans maken op het onderwijs naar hun keuze en niveau.

en verzoeken dat er naar andere, betere oplossingen gezocht wordt om het Amsterdamse matching systeem te verbeteren waarbij álle kinderen die aangewezen zijn op voortgezet onderwijs in Amsterdam gelijke kansen hebben op goed en passend onderwijs.